Rozliczanie czasu pracy kierowców

ewidencja czasu pracy kierowców

Rozliczanie czasu pracy kierowców w firmie transportowej

Księgowość firmy transportowej i dział prawny w TGZ:

 • Analiza naruszeń, raport wykroczeń,
 • Rozliczanie diet, płac minimalnych, delegacji,
 • Własny dział prawny (zobacz w czym może Ci pomóc nasz prawnik transportowy) i dział szkoleń,
 • Przygotowanie dokumentów kadrowo-płacowych, umów, tłumaczeń,
 • Zgłoszenia na kraje UE (Francja, Austria, Niemcy, Włochy),
 • Współpraca z kancelariami prawnymi w Polsce, Francji, Niemczech i Włoszech.
 • Profesjonalna ewidencja czasu pracy kierowców.

Prześlij zapytanie

 

Jednym z najważniejszych obowiązków każdego właściciela firmy transportowej jest ewidencja czasu pracy kierowców, która powinna obejmować zarówno godziny pracy, jak i odpoczynku – oba te zagadnienia są normowane przez przepisy.

Celem prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców jest:

 • prawidłowe ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń;
 • ochrona dóbr pracowniczych (udokumentowanie, czy kierowca nie przekroczył maksymalnego czasu pracy oraz, czy przysługiwały mu przerwy).

Ten drugi punkt jest szczególnie egzekwowany, ponieważ zmęczony kierowca stanowi zagrożenie na drodze – dla siebie oraz dla innych uczestników ruchu.

Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców – co mówią przepisy?

Pracodawca, właściciel firmy transportowej, ma obowiązek prowadzenia ewidencji w formie:

 • zapisu na wykresówkach;
 • wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego;
 • innych dokumentów potwierdzających czas pracy kierowców jak karty drogowe.

Wybór sposobu prowadzenia dokumentacji i kontroli czasu pracy kierowców jest dowolny, najczęściej uzależnia się go od rodzaju pojazdu (np. w lekkich samochodach dostawczych nie występuje tachograf, w związku z czym jedyną możliwością jest korzystanie z kart drogowych).

Co wlicza się do czasu pracy kierowcy?

Aby możliwe było rozliczanie czasu pracy kierowców, przepisy dokładnie określają, co wlicza się do czynności związanych z wykonywaniem przewozu. To nie tylko prowadzenie pojazdu, ale też załadunek i rozładunek towaru lub jego nadzór, obsługa pojazdów i przyczep, utrzymywanie pojazdów w czystości, czy dokonywanie czynności administracyjnych. Natomiast do czasu pracy kierowców nie wlicza się czasu dyżuru, gdy kierowca nie wykonywał w tym czasie powyższych czynności, nieusprawiedliwionych postojów, przerwy w pracy oraz nieprzerwanego dobowego odpoczynku.

Jaki jest wymiar czasu pracy kierowcy?

Czas pracy kierowcy nie powinien przekroczyć 8 godz. na dobę i 40 godz. w pięciodniowym tygodniu pracy. Wyjątkiem jest zastosowanie w firmie równoważnego czasu pracy, który umożliwia wydłużenie tego wymiaru do 12 godz. na dobę, pod warunkiem, że w innym dniu czas pracy ulega skróceniu. Ponadto kierowcy przysługuje przerwa (30 lub 45 min, w zależności od wymiaru godzin) oraz 11-godzinny nieprzerwany odpoczynek.

Jak długo przechowywać rozliczenie czasu pracy kierowcy?

Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania ewidencji czasu pracy kierowców przez 10 lat, ponadto, na żądanie pracownika, musi ją udostępnić. Natomiast za brak ewidencji właścicielowi firmy transportowej grożą poważne konsekwencje w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Nakładana jest wtedy kara grzywny, której wysokość może wynosić do 30 tys. zł. Dlatego warto dowiedzieć się, jak powinno wyglądać rozliczenie czasu pracy kierowców, co określa Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.

Nadgodziny, dyżur, nocne zmiany

Dodatkowo podczas rozliczania kierowców w firmie transportowej trzeba wziąć pod uwagę takie czynniki:

 • ze względu na różne godziny rozpoczynania pracy, dobę określa się przez 24 godz. następujące po rozpoczęciu wykonywania świadczenia przez kierowcę; pilnowanie tego czasu jest ważne ze względu na wypłatę 50% dodatku za nadgodziny;
 • za porę nocną dla kierowcy określa się okres 4 godzin pomiędzy 00:00 a 07:00 – w porze nocnej czas pracy nie może przekroczyć 10 godz.;
 • za dyżur kierowcy uznaje się czas, w którym pracownik jest w gotowości do podjęcia pracy; przysługuje mu za to czas wolny, określona stawka godzinowa lub 60% wynagrodzenia.

Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców w firmie transportowej z pomocą TGZ

Zarówno prowadzenie ewidencji, jak i rozliczanie kierowców w firmie transportowej jest skomplikowanym zadaniem. Konieczne jest udokumentowanie nie tylko czasu pracy, ale też wszelkich przerw i odpoczynków. Inaczej rozlicza się pracę w dzień, inaczej w porze nocnej lub podczas dyżuru, czy w święta. Dlatego wiele firm transportowych decyduje się skorzystanie z pomocy specjalistów. Ewidencja czasu pracy kierowców może być przydatna także w przypadku rozliczania godzin nadliczbowych kierowców.

Transportowa Grupa Zakupowa, zrzeszającą przedsiębiorców posiadających własną flotę pojazdów dostawczych/ciężarowych, oferuje rozliczanie czasu pracy kierowców na atrakcyjnych warunkach. TGZ może zająć się prowadzeniem ewidencji i analizy naruszeń, rozliczaniem diet, płac minimalnych oraz delegacji, a także przygotowaniem dokumentów kadrowo-płacowych.

Rozliczanie kierowców w TGZ to mniej pracy i formalności dla Ciebie, a także pewność, że dokumentacja związana z wykonywaniem przewozu drogowego będzie prowadzona w prawidłowy sposób – unikniesz kar ze strony PIP-u, czy nieuzasadnionych roszczeń pracowników. Zgłoś się do nas i dowiedz się, jakie jeszcze korzyści wynikają ze współpracy.

Łatwiejsze rozliczenia kierowców to tylko część oferty TGZ. Dzięki naszemu wsparciu łatwiej znajdziesz osoby zainteresowane pracą dla kierowcy, uzyskasz lepsze warunki na leasing samochodów ciężarowych dla Twojej firmy, czy wreszcie zamówisz ubezpieczenie OCP na korzystnych warunkach.

 

Jestem zainteresowany

Kontaktując się z nami akceptujesz polityke przetwarzania danych osobowych. Kliknij tutaj żeby poznać szczegóły.

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.