ADR | Doradca, Szkolenia, Kursy

ADR
  • Wykwalifikowany doradca ADR będący stałym opiekunem firmy transportowej,
  • Nasz doradca tworzy dokumentację, sprawozdania roczne,
  • Szkolenie ADR podstawowe kierowców od 250,00 zł netto/kierowca.

Prześlij zapytanie

 

ADR – materiały niebezpieczne w transporcie drogowym

ADR to międzynarodowe przepisy prawne regulujące przewóz towarów i ładunków niebezpiecznych. Dotyczy to m.in. substancji łatwopalnych, wybuchowych, żrących, zakaźnych, trujących, a nawet promieniotwórczych, które ze względu na bezpieczeństwo wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Konwencja ADR określa procedury nadawcze, warunki przewozu, załadunku i rozładunku, a także wymagania odnośnie opakowań, cystern i kontenerów.

Firma transportowa, która chce przewozić materiały niebezpieczne wykazane w klasyfikacji ADR, musi spełniać wszystkie zapisy konwencji. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

Jakie warunki musi spełnić firma transportowa, aby przewozić towary niebezpieczne?

Firma, która chce podjąć się transportu substancji i materiałów niebezpiecznych, musi posiadać doradcę ADR, który koordynuje działania związane z bezpieczeństwem przewozu. Aby zostać doradcą ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, trzeba ukończyć kurs i zdać egzamin Transportowego Dozoru Technicznego. Niepodjęcie współpracy z doradcą może skutkować karą w wysokości kilku tysięcy złotych.

To pierwszy warunek, jaki należy spełnić, aby móc zajmować się transportem ADR. Kolejne wymagania dotyczą kierowców, którzy, oprócz posiadania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, muszą ukończyć kurs ADR i zdać egzamin państwowy, po którym otrzymują zaświadczenie.

Szkolenia ADR dla kierowców zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych

Podstawowe szkolenia ADR kierowane są także do pozostałych osób zaangażowanych w przewóz, tj. m.in. do magazynierów, pracowników nadzorujących poszczególne etapy transportu, a nawet do pracowników biurowych, którzy zajmują się dokumentacją.

Pojazdy, którymi przewożone są materiały niebezpieczne, muszą posiadać specjalne oznakowanie. Ma ono postać pomarańczowej tablicy ze znajdującymi się na niej czarnymi cyframi, które oznaczają numer substancji oraz numer rozpoznawczy. Oprócz tego w trakcie transportu kierowca musi posiadać dokument przewozowy, zaświadczenie ADR, a także pisemną instrukcję dotyczącą przewozu. Przepisy szczegółowo regulują również wyposażenie transportu, które uzależnione jest od klasy towaru.

Ponadto przewoźnik jest zobowiązany do wykonania corocznego sprawozdania, w którym wykazuje ilość oraz kategorię przewiezionych materiałów.

Złamanie zasad konwencji każdorazowo skutkuje karą grzywny w wysokości nawet do 10 tys. zł.

Doradca ADR w TGZ

Spełnienie wszystkich przepisów, a także stała kontrola nad przewozem materiałów niebezpiecznych to skomplikowane i czasochłonne zadanie, przy czym każdy błąd może skutkować nie tylko karą grzywny, ale przede wszystkim spowodowaniem poważnego zagrożenia. Aby ułatwić przewoźnikom pracę, Transportowa Grupa Zakupowa zapewnia profesjonalne usługi w tym zakresie.

Członkowie TGZ mogą podjąć stałą współpracę. Grupa przydziela wtedy doradcę ADR, który oprócz kontrolowania wszystkich procesów, zajmie się tworzeniem dokumentacji i sprawozdań rocznych. Zapewniamy też szkolenia ADR dla kierowców przydzielonych do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

TGZ to nie tylko doradztwo i kursy ADR

Zachęcamy również do zapoznania się z innymi usługami świadczonymi w ramach Transportowej Grupy Zakupowej, w tym między innymi doradztwem, jakiego może udzielić prawnik transportowy (mogący w razie potrzeby przeprowadzić też audyt), czy łatwiejsze i sprawniejsze rozliczanie czasu pracy kierowców. A to tylko część naszej propozycji dla firm świadczących usługi w zakresie przewozu drogowego.

 

Podsumowując:

Kim jest doradca ADR?

Rolą doradcy ADR jest wspieranie firmy przewozowej w kwestiach związanych z transportem towarów niebezpiecznych. Jego głównym zadaniem jest przy tym zadbanie, aby działalność ta odbywała się z zachowaniem obowiązujących standardów i regulacji, a poziom bezpieczeństwa był jak najwyższy.

Kto powinien przejść kurs ADR?

Jeśli firma zajmuje się transportem produktów niebezpiecznych, warto, aby niezależnie od posiadania doradcy, przeprowadzić podstawowe szkolenie także dla osób, których zadania są powiązane z przewozem. Dotyczy to m.in. pracowników magazynu, osoby nadzorujące proces, czy pracowników prowadzących dokumentację.

 

Jestem zainteresowany

Kontaktując się z nami akceptujesz polityke przetwarzania danych osobowych. Kliknij tutaj żeby poznać szczegóły.

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.