Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Poniżej znajdziesz informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

Szanowni Państwo. W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018r. Rozporządzenia Unii europejskiej, informujemy:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Grupa CWP SP. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Domeyki 8 (dalej "my", "nas", "TGZ", "firma", "Transportowa Grupa Zakupowa"). Wszystkie dodatkowe informacje znajdziesz w zakładce kontakt.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Skontaktować się możesz z nami poprzez wyznaczony do tego adres e-mail: biuro@tgz.katowice.pl, lub osobiście pod adresem siedziby firmy. Można też kontaktować się telefonicznie (wszystkie alternatywne dane teleadresowe znajdują się na stronie kontaktowej)

Jakie Twoje dane możemy zbierać?

 • Dane osobowe i kontaktowe - takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, e-mail, telefon, identyfikatory kont społecznościowych i komunikatorów, dane teleadresowe firmy i wysyłkowe
 • Jeśli zachodzi taka potrzeba to również danych dowodu tożsamości, fotografii, nagrać audi i wideo oraz danych biometrycznych

Skąd mamy Twoje dane?

 • Dane przekazane nam przez formularz kontaktowy lub inną formę komunikacji,
 • Za pośrednictwem mediów społecznościowych i innych mediów, których dane nam udostępniasz lub udostępniasz publicznie,
 • Za pośrednictwem usług firm zewnętrznych, które korzystają z naszych rozwiązań,
 • Poprzez bezpośrednie przekazanie danych, poza siecią (internetem),
 • Również od partnerów marketingowych,
 • Twoich znajomych lub osób powiązanych i nie powiązanych, które przekazują nam takie dane.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?

Dane możemy wykorzystać w celach:

 • Kontaktowania się w celach związanych ze świadczoną usługą bądź realizacji samej umowy/porozumienia o współpracy. Dotyczy to także odpowiedzi na pytania i informacje przesyłane przez formularze kontaktowe, korespondencje mailową bądź zgłoszenia telefoniczne.
 • Twoje dane będą również wykorzystywane w celach marketingowych oraz handlowych, służących przesyłania Ci informacji dotyczących aktualnych promocji, świadczonych usług lub produktów oferowanych przy współpracy z Transportową Grupę Zakupową jak również przesyłania interesujących Cię informacji w postaci newsletterów.
 • Jeżeli będzie to niezbędne Twoje dane będą wykorzystywane również po to aby skontaktować się z Tobą w przyszłości np. aby przedstawić Ci ofertę współpracy czy porozumieć w celach rozliczeniowych czy księgowych.
 • Biznesowych, analizy danych, monitorowania obsługi klienta, realizacji kontraktu, bezpieczeństwa, rozwijania nowych produktów, testowania, ulepszania, modyfikowania, identyfikowania trendów, określania skuteczności kampanii reklamowych oraz prowadzenia i rozszerzania naszej działalności gospodarczej
 • W celach informacyjnych - na przykład przekazywania informacji o zmianach w warunkach naszych usług, zasad i polityki
 • Dane statystyczne służą nam w celach analitycznych portalu. Dzięki nim możemy usprawniać naszą stronę oraz lepiej dopasowywać przekaz. Dane statystyczne nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi przesyłanymi przez formularze.
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie, poprzez kontakt z nami (informacje o dostępnych formach kontaktu powyżej). Wszystkie dane będziemy przetwarzać do czasu, aż wycofasz swoją zgodę.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania Twoich danych przez nas?
Masz wszelkie możliwości, które gwarantuje Ci prawo:

 • Prawo dostępu (czyli informacji o tym jakie dane zbieramy i informację o tych danych),
 • Sprostowania (masz możliwość poprawienia swoich danych, jeśli są błędne lub uległy zmianie oraz w każdym innym uzasadnionym przypadku)
 • Usunięcia (w każdej chwili możesz zażądać usunięcia swoich danych)
 • Ograniczenia ich przetwarzania,
 • Prawdo do ich przenoszenia,
 • Niepodleganiu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu,
 • Sprzeciwy wobec przetwarzania Twoich danych.

Pamiętaj, że wszystkie dane podajesz nam dobrowolnie, a my nie zamierzamy tego wykorzystywać. Jeśli tylko masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z nami.

Komu udostępniamy Twoje dane?
Twoje dane mogą być przekazane:

 • Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które zapewniają nam np. obsługę mailingu (poczty elektronicznej).
 • Przekazujemy również podmiotom, które pomagają nam w analizie Twoich zachowań na stronie czyli np. Google Analytics, Google reCAPTCHA. Różne metody captcha, które są na naszym portalu pozwalają zweryfikować nam czy po drugiej stronie stoi prawdziwa osoba.
 • Twoje dane przekazujemy również podmiotom, które udostępniają nam infrastrukturę informatyczną (serwery przez nas wykorzystywane są wynajmowane).
 • Zgodnie z tym co uważamy za wymagane, konieczne lub właściwe, na podstawie obowiązującego prawa i przepisów. Na przykład właściwym organom państwowym w przypadku naruszenia prawa.
 • Stronom trzecim w cel zezwolenia im na przesyłanie Ci wiadomości marketingowych zgodnie z obowiązującym prawem oraz Twoimi preferencjami w tym zakresie,
 • Naszym autoryzowanym dostawcom i usługodawcom, którzy świadczą dla nas usługi wynikające z umowy/oferty/porozumienia o współpracy z Transportową Grupą Zakupową (Lista dostawców, którym będą udostępnione dane osobowe jest dostępna dla Członka Grupy Zakupowej po podpisaniu porozumienia o współpracy nadającego tym samym podmiotowi status Członka GZ)

Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Twoje dane przechowujemy tak długo, dopóki nie wyrazisz sprzeciwy wobec ich przetwarzania.
Twoje danę mogą zostać usunięte wcześniej w przypadku gdy uznamy, że są już zbędne i nie ma potrzeby dalszego ich przetwarzania. Na przykład archiwalne dane statystyczne, wiadomości e-mail.
Niektóre dane mogą pozostać dłużej w przypadku, gdy uznamy że informacje, które podałeś są fałszywe lub poda dane podlegają pod niedopuszczalne zachowanie i podlegania karze przez organy ścigania i sądownicze. Wtedy takie dane pozostają do czasu zakończeniu sprawy lub do czasu, który zostanie określony przez siły wyższe (organy ścigania, sądownicze itp.).

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.