Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym: Rewolucyjne zmiany dla kierowców od 17 czerwca 2024 roku – Wymóg polskiego prawa jazdy

Prawo jazdy zmiany 2024

Od 17 czerwca 2024 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, która przynosi istotne zmiany dla osób wykonujących odpłatny przewóz osób w Polsce. Ta nowelizacja, uchwalona 26 maja 2023 roku, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz uregulowanie rynku przewozów osobowych, szczególnie tych realizowanych za pośrednictwem popularnych aplikacji, takich jak Uber czy Bolt.

Zmiany dla kierowców w 2024

Wszyscy kierowcy wykonujący odpłatny przewóz osób będą musieli posiadać polskie prawo jazdy. Oznacza to, że kierowcy z krajów spoza Unii Europejskiej i EFTA będą musieli zdać teoretyczny egzamin na prawo jazdy w Polsce. Dodatkowo, aby uzyskać polskie prawo jazdy, cudzoziemcy będą musieli przebywać w Polsce przez co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym i założyć Profil Kandydata na Kierowcę (numer PKK), co może być dodatkowym wyzwaniem logistycznym.
W praktyce oznacza to, że proces uzyskiwania polskiego prawa jazdy przez zagranicznych kierowców może trwać nawet do roku, co może wyeliminować wielu z nich z rynku.

🚫 Nowe przepisy mogą wyeliminować z rynku nawet do 28 tysięcy kierowców, co stanowi znaczną część rynku przewozów realizowanych przez aplikacje. To z kolei może prowadzić do wzrostu cen usług, wydłużenia czasu oczekiwania na przewóz oraz zwiększenia ryzyka rozszerzania się tzw. „szarej strefy”

🛂 Wprowadzenie polskiego prawa jazdy do systemu CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) pozwoli na dokładniejszą ewidencję wykroczeń drogowych i przyczyni się do eliminacji z dróg kierowców stanowiących zagrożenie.

Kontrowersje i wyzwania

Chociaż celem nowelizacji jest poprawa bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług przewozowych, zmiany te spotkały się z krytyką. Branża przewozowa obawia się, że nowe przepisy są oderwane od realnych potrzeb rynku i mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów w kontekście zwiększenia bezpieczeństwa

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, wchodząca w życie 17 czerwca 2024 roku, wprowadza rewolucyjne zmiany, które mają na celu uregulowanie rynku przewozów osobowych i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Wymóg posiadania polskiego prawa jazdy przez wszystkich kierowców przewożących osoby za opłatą ma potencjał zarówno do poprawy jakości usług, jak i wyeliminowania z rynku nieuczciwych i niebezpiecznych kierowców. Jednakże, wyzwania związane z wdrożeniem tych zmian mogą mieć znaczące skutki dla dostępności i kosztów usług przewozowych w Polsce

Czy nowelizacja spełni swoje cele i jak wpłynie na rynek przewozów osobowych, czas pokaże. Branża i konsumenci będą z pewnością bacznie obserwować skutki wprowadzonych zmian.

Zobacz także: Nowelizacja czasu pracy kierowców

O autorze:

Scroll to Top