Dzień studyjny w TGZ GRUPA FIRM TSL

TGZ

Dnia 19 czerwca w TGZ Grupa Firm TSL odbył się „Dzień studyjny”, który został zorganizowany dla studentów kierunków TSL z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W wydarzeniu wzięli udział studenci wraz z dr Dagmarą Modrzejewską, co wzbogaciło ich wiedzę teoretyczną o praktyczne umiejętności i realne spojrzenie na branżę TSL.

Celem dnia było zapoznanie studentów z rzeczywistymi warunkami pracy w firmach z branży TSL.

Po krótkim zapoznaniu z Zarządem TGZ i wprowadzeniu przez Dyrektor zarządzającą Marta Łukaszewicz oraz Prezesa Marcina, gdzie odbyła się prezentacja na temat działalności TGZ Grupa Firm TSL, główne cele spotkania realizowane były już w dziale sprzedaży firmy. Warsztaty i panele dyskusyjne z ekspertami z branży Katarzyną Młynarczyk oraz Patrycją Pallą umożliwiły zainteresowanym zadawanie pytań oraz dyskusję na temat przyszłości rynku TSL.

Dr Dagmara Modrzejewska, która towarzyszyła studentom, podkreśliła znaczenie współpracy między uczelnią a TGZ Grupa Firm TSL. Tego typu wydarzenia są kluczowe dla połączenia teorii z praktyką oraz dla lepszego przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy.

Motywującym jest fakt, że studenci podkreślali, że takie inicjatywy są niezwykle wartościowe i inspirujące.

My również wyrażamy zadowolenie z możliwości współpracy z młodymi ludźmi oraz z korzyści płynących z takiej interakcji dla obu stron.

O autorze:

Scroll to Top